آدرس

جاده قدیم کرج، خیابان خلیج فارس، نبش کوچه کاظمی، پلاک 312، واحد 4

انبار

شهرک صنعتی کوثر، خیابان اول شرقی، خیابان پژوهشگران، قطعه K17

شماره تماس

02166186110

شماره فکس

02166186027

ایمیل

info@arasnour-co.com

Trade@arasnour-co.com